پاداش خرید برای شما

همکارانی که بتوانند در مدت شش ماه به سقف های خرید برسند ، در تورهای تشویقی شرکت نماسازان مدرن همسفر ما هستند.

لازم به ذکر است تاریخ محاسبه در ۲ دوره شش ماه اول سال و شش ماه دوم سال محاسبه میگردد.

کسانی که بتوانند در طول مدت مشخص شده به سقف شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان برسند ، می توانند به صورت انتخابی در تورهای دبی یا آنتالیا همسفر ما باشند.

کسانی که بتوانند در طول مدت مشخص شده به سقف پانزده میلیون (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰)تومان برسند ، می توانند به صورت انتخابی در تورهای مشهد مقدس و یا جزیره زیبای کیش همسفر ما باشند .

جایزه ویژه ۱ (تور دبی)

جایزه ویژه ۲ (تور آنتالیا)

امیدواریم در سفر بعدی شما همراه ما باشید